دادگاه های حقوقی تهران

مجتمع قضایی شهید مدنی

نشانی: ضلع شرقی دانشگاه تهران، خیابان قدس، روبروی خیابان پورسیناتلفن: 51-88980347 و 88980352

مناطق شهرداری: 2 – 11

مجتمع قضایی شهید محلاتی (ره)

نشانی: اتوبان آهنگ ، بلوار ابوذر ، بین پل چهارم و پنجم
تلفن: 33800836- 33801527 – 33800030 – 33800811
مناطق شهرداری: 15 – 14

مجتمع قضایی شهید مطهری (ره)

نشانی: یافت آباد، میدان معلم، جنب خیابان حیدری شمالی
تلفن: 72 – 66224468 و 66224467
مناطق شهرداری: 9 و 10 و 17 و 18

مجتمع قضایی بعثت

نشانی: ضلع شمالی ترمینال جنوب
تلفن: 5- 55321520 و 55325185 و 55324040
مناطق شهرداری : 16 و 9

مجتمع قضایی شهید مدرس

نشانی: حکیمیه، خیابان سازمان آب، خیابان امام حسین
تلفن: 77311245- 77311247
مناطق شهرداری: 13

مجتمع قضایی عدالت (مجتمع الکترونیکی)
نشانی: میدان تجریش ، خیابان فناخسرو (ثبت سابق) ، پلاک 73
تلفن: 5 الی 22727480 – 22727466 – 22727462 – 22725019
مناطق شهرداری: 1
مجتمع قضایی شهید باهنر (ره) (رسالت)

نشانی: تهرانپارس، تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفن: 77055643 و 9-77055640 و 77055630
مناطق شهرداری: 2- 8

مجتمع قضایی شهید مفتح (ره)
نشانی: شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر ، پشت کانون اصلاح و تربیت تلفن: 5 الی 44339700 – 44339630دفترکل: 3 و 44339632 مناطق شهرداری : 5 و 21 و 22
مجتمع قضایی شهید صدر
خیابان شیخ بهایی ، خیابان دوازده متری اول
تلفن: –
مناطق شهرداری: 3 – 7

 

مجتمع قضایی شهید بهشتی (ره)
نشانی: بالاتر از میدان فردوسی ، خیابان سپهبد قرنی ، نبش خیابان سمیه
تلفن: 9-88895995 و 88892843 و 88807043
مناطق شهرداری: 12 و11 و6 و 2