حق ملاقات طفل برای پدربزرگ و مادربزرگ

یکی از مسائلی که بعد از جدایی والدین مطرح می شود، حضانت است.

زمانی که حضانت به یکی از پدر و مادر داده می شود، برای طرف دیگر حق ملاقات با طفل ایجاد می گردد. 

اما اینگونه نیست که تنها پدر و مادر حق ملاقات داشته باشند. حق ملاقات طفل برای پدربزرگ و مادربزرگ هم می تواند باشد.

در این مطلب این موضوع را از نگاه قانون برای شما بررسی می نماییم. با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

 

در ابتدا توضیحی در خصوص حضانت و ملاقات می دهیم.

 

حضانت و ملاقات:

حضانت در لغت به معنای نگهداری است. با اینکه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نداده است، اما حقوق دانان حضانت را اینگونه تعریف می کنند:

«حضانت به معنای نگاهداشتن طفل، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است.»  

تا زمانی که پدر  و مادر با یکدیگر زندگی می کنند، حضانت طفل بر عهده ی هر دو آنها است. اما زمانی که پدر و مادر از هم جدا می شوند، باید در مورد حضانت طفل تصمیم گیری شود.

مطابق قانون مدنی، برای حضانت طفلی که پدر و مادر او جدا زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. البته اگر بعد از هفت سالگی در خصوص حضانت اختلافی ایجاد شود، دادگاه با رعایت مصلحت کودک مسئول حضانت را تعیین می نماید.

زمانی که حضانت بر عهده ی یکی از پدر یا مادر قرار می گیرد، طرف دیگر حق دارد با فرزند خود دیدار داشته باشد.

در خصوص شرایط این دیدارها، ممکن است طرفین با یکدیگر توافق کنند یا به دلیل عدم توافق مسئله ی خود را از طریق دادگاه حل نمایند.

حضانت و ملاقات دو موضوع جداگانه است. شخصی که حضانت دارد، حق ملاقات برای دیگران باقی می ماند.

همچنین باید بدانید حق ملاقات با کودک، تنها مختص پدر یا مادر نیست. بلکه خویشاوندان او ، خواهر و برادر ، پدر بزرگ و مادربزرگ هم می توانند خواهان ملاقات با طفل باشند.  

 

 

قانون جدید ملاقات فرزند چگونه است؟

به طور کلی ماده 1174 قانون مدنی در خصوص ملاقات با طفل بیان کرده:

«درصورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل دریک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن درصورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»

با وجود اینکه در این ماده از پدر و مادر یا در شده است، ولی حق ملاقات با طفل تنها به پدرو مادر اختصاص ندارد و پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های او می توانند خواهان ملاقات با نوه خود باشند.

همچنین اگر دادگاه ملاقات با سایر خویشان را برای طفل ضروری یا مفید تشخیص دهد، می تواند در این مورد رای مقتضی را صادر نماید. ماده ی 41 قانون حمایت خانواده جدید نیز موید همین مطلب است.

همان طور که گفتیم پدر و مادر می توانند در رابطه با نحوه ی ملاقات با طفل توافق کنند.

اما قانون جدید در این خصوص بیان کرده اگر دادگاه توافقات طرفین را خلاف مصلحت طفل تشخیص دهد، می تواند در خصوص تغییر مسئول حضانت، تعیین ناظر و … اقدام کند. 

 

 

ملاقات اقربا (حق ملاقات طفل برای پدربرزگ و مادربزرگ ) با طفل چگونه ممکن است؟

منظور از اقارب خویشاوندان است، نظیر پدربزرگ، مادربزرگ، خواهر، برادر و … . این افراد نیز حق دارند با کودک ملاقات داشته باشند.

چنانچه کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد، مانع از ملاقات طفل با خویشان شود، این افراد می توانند از طریق دادگاه تقاضای ملاقات با طفل را مطرح نمایند.

دادگاه به خواسته ی آنان رسیدگی کرده و با در نظر گرفتن مصلحت کودک در خصوص این ملاقات ها و نحوه ی آن تصمیم گیری می کند.

نکته ی مهم این است که  کودک را نمی ‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد.

مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی‌ حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن کودک از کشور، بنا بر درخواست ذی‌ نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ می ‌کند.

 

 

حضانت فرزند با پدربزرگ ممکن است؟

یکی از اشتباهاتی که در باور عموم وجود دارد این است که پس از فوت پدر، حضانت فرزند بر عهده ی پدربزرگ او قرار می گیرد.

البته مردم تقصیری هم ندارند. وقتی ده ها سریال بدون دانش حقوقی با همین موضوع ساخته می شود و بدون توجه پخش می شوند، نتیجه اش همین تصورات اشتباه برای افراد است.

به هر جهت با مراجعه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده متوجه می شویم که آن طور که نشان داده اند نبوده. ماده  قانون مدنی بیان می نماید:

«در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.»

همچنین ماده 43 قانون جدید حمایت خانواده بیان داشته:

«حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

بنابراین تنها در صورتی حضانت از مادر گرفته می شود که مصلحت طفل در خطر باشد. مثل مادر معتاد باشد، یا نتواند از او مراقبت نماید. 

 

 

چگونه برای نوه پسری درخواست ملاقات کنم؟

همان طور که گفتیم پدربزرگ و مادربزرگ حق دارند با نوه ی خود دیدار داشته باشند.

بنابراین زمانی که زن و مردی از هم جدا می شوند، حتی اگر کودک با مادر خود زندگی کند، نباید حق پدربزرگ و مادربزرگ پدری او ندیده گرفته شود.

حتی اگر پدر فوت کرده باشد، باز هم برای پدربزرگ و مادربزرگ پدری امکان ملاقات با طفل وجود دارد.

در مورد پدربزرگ  مادربزرگ مادری هم به همین ترتیب است. آنها نیز چه در صورت وقوع طلاق و چه در صورت فوت دخترشان، می توانند نوه ی خود را ببینند و با او دیدار داشته باشند.

همان طور که قبلا هم توضیح دادیم اگر کسی که حضانت را بر عهده دارد اجازه ی دیدار پدربزرگ و مادربزرگ را با طفل ندهد، پدربزرگ و مادربزرگ می توانند از طریق دادگاه تقاضای ملاقات با طفل را مطرح نمایند.  

 

 

تقاضای ملاقات نوه چگونه ممکن است؟

برای تقاضای ملاقات نوه، پدربزرگ یا مادر بزرگ باید دادخواستی به خواسته ی ملاقات با طفل تنظیم نماید.

در این دعوا باید کسی که حضانت را بر عهده دارد خوانده قرار گیرد. رسیدگی به این دعا در صلاحیت دادگاه خانواده م حل اقامت طفل است. 

به یاد داشته باشید که برای طرح دعوا باید در سامانه ثنا ثبت نام نمایید و از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست تان را ثبت نمایید. 

 

 

نحوه ی ملاقات طفل برای پدربزرگ و مادربزرگ چگونه است؟

در خصوص نحوه ی ملاقات با طفل، ممکن است مسئله ای وجود نداشته باشد و طرفین در صلح و صفا حقوق یکدیگر را رعایت کنند. اما اگر این چنین نباشد و بین طرفین اختلاف به وجود آید، در صورت اقدام قانونی از سوی صاحبان حق، دادگاه به مسئله ورود خواهد کرد.

در این موارد دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل، در خصوص میزان، زمان و مکان ملاقات با کودک تصمیم گیری می کند. 

 

 

نگهداری طفل بعد از فوت والدین با کیست؟

در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، حضانت بچه بر عهده ی کسی که زنده است قرار می گیرد. در این مورد فرقی بین پدر و مادر نیست. 

بر خلاف آنچه در سریال ها می بینیم اگر پدر فوت کند حضانت را به پدربزرگ قرار نمی گیرد و مادر عهده دار حضانت خواهد بود. حتی اگر مادر با دیگری ازدواج کرده باشد.

این موضوع در ماده ی 43 قانون حمایت خانواده هم مورد تائید قرار گرفته است.

البته اگر اعطای حضانت به مادر به صلاح طفل نباشد، دادگاه حضانت فرزندان را به فردی صالح از نزدیکان او می سپارد. در صورت فوت مادر هم حضانت با پدر خواهد بود. مگر اینکه پدر صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد.

اگر هم پدر و هم مادر طفل فوت کرده باشند، به نظر می رسد حضانت بر عهده ی پدربزرگ پدری قرار می گیرد.

اگر پدربزرگ هم فوت کرده باشد، حضانت طفل بر عهده ی وصی منصوب از سوی پدر یا پدربزرگ پدری است. اگر طفل وصی منصوب هم نداشته باشد، حضانت بر عهده ی قیم خواهد بود.

جهت مشاوره با وکیل خانواده با ما در ارتباط باشید. 22350512

 

18 دیدگاه برای “حق ملاقات طفل برای پدربزرگ و مادربزرگ

 1. نسیم گفته:

  الان ابلاغیه برام اومده که دفاعیه رو طی ده روز مکتوب کنم اگه مشکل پدر شوهرم رو بگم که صحت سلامت روانی نداره این حرف من میره برای اثبات یا نادیده گرفته میشه من وقتی کسی از خانواده پدری بچها میاد خونمون ومیگه بچها رو ببریم پدر بزرگشون ببینه بچها وحشت میکنن ومیچسبن به خودم. وگریه میکنن نمیرن باهاشون

 2. مینا فرجی گفته:

  سلام وقت بخیر ،خواهرم ۶ ماه فوت کرده ،دامادمون قبلا ازدواج کرده بود بخاطر اینکه خواهرم ام اس داشت،حالا همسر دامادمون پسر خواهرم که ۱۲ سالشه رو اذیت میکنه ،نمیذارن بیاد خونه پدر بزرگش ،دامادمون به من گفت من پدرشم قیمم میتونم کلا نذارم ،بچه طاقت دوری مارو نداره تورو خدا راهنمایی کنید

 3. سانای گفته:

  سلام.ببخشید من همسرم فوت شده بعد ۹سال صاحب دختری شدیم الان دو سالشه.پدربزرگ پدریش نقفه نداده تاحالا.ولی خواستار ملاقات هست خواستم بدونم حدودا چند ساعت دادگاه حق ملاقات میده?و از کی مثلا دخترم میتونه خودش بگه که نمیخواد بااونا ملقات کنه اصلا همچین چیزی میشه?

  • سرور ثانی گفته:

   سلام دادگاه عرفا یک نصف روز در هفته رو به خانواده می دهد. البته وضعیت بچه رو لحاظ میکند اگر بچه غریبی کند، زمان رو براتون کم می کنند. دحتر بعد از 9 سال خودش تصمیم میگیرد برای ملاقات. نفقه ارتباطی به ملاقات ندارد. شما می توانید درخواست نفقه کنید

 4. بهاره میروکیلی گفته:

  سلام آیا حق ملاقات فرزند برای مادربزرگی که پسرش در خارج از کشور زندگی می‌کند و از همسرش جدا نشده ولی زوجه اجازه ملاقات دختر 13 ساله اش را با مادربزرگ نمی‌دهد هم امکان‌پذیر هست؟

  • سرور ثانی گفته:

   سلام با توجه به این امر که دختر 13 ساله از نظر قانون بالغ است و صغیر نیست. برای ملاقات آن نیاز به اجازه دادگاه نیست و دادگاه وارد این موضوع نمی شود.

 5. ثنا گفته:

  با سلام و وقت بخیر.سوالم،خواهرم ۲ سال پیش فوت کرده و سه تا بچه داشت پسر ۱۳ ساله دو دختر ۵ و ۳ ساله.نزدیکه یک ساله دامادسابق ما از امدن آنها به خانه پدر بزرگ و مادر بزرگشان ممانعت میکند و باعث ناراحتی زیاد مادرم شده.میخواست بپرسم ایا از نظر قانونی میشود اقدامی کرد برای دیدن نوه ها؟

 6. علی گفته:

  با سلام.من حدود چهار سال پیش بصورت توافقی از همسرم جدا شدم و ناچارا در ازای بخشیدن مهریه حضانت کامل و حتی عدم نیاز به رضایت ازدواج دوتا دختر خودمو دادم به مادرشون وجدا شدیم.بعد از سه سال مجددا رجوع کردیم و حدود یکسال بصورت صیغه ی مدت دار زندگی کردیم که متوجه خیانت همسرم شدم و بدون هیچ درخواست یا شکایتی مجددا جدا شدم ولی زبونی گفت ک نفقه ی بچه ها رو نمیخوام.یکهفته بعد با همون شخص ازدواج رسمی کرد و الان دختر چهارساله و سیزده ساله ام در کرج زندگی میکنند و خودم ساکن چالوس هستم،چند روز پیش برای دیدن بچه هام رفتم کرد و ابتدا اون خانوم هیچ مخالفتی نکرد اما بعد از اینکه فهمید بچه ها تمایل دارند با من زندگی کنند گفت دیگه اجازه نمیدم بچه ها رو ببینی،اینو میدونم که همچین حقی نداره،ادعا میکنه همزمان با حضانت بچه ها محضری تعهد دادی که. با ازدواجم مشکی نداری و در صورت ازدواجم حضانت همچنان با منه،
  الان دوتا سوال دارم.اول اینکه آیا بچه هام میتونن به خیانت مادرشون شهادت بدن؟چون از دختر کوچیکترم شنیدم ک اون شخص به منزلم رفت و آمد داشته
  و دوم اینکه آیا راهی هست ک حضانت بهم برگرده؟؟؟؟مجدد یادآور بشم ک بصورت زبونی گفت نفقه ی بچه ها رو نمیخواد بدی.
  ممنون میشم کمکم کنید چون بچه ها شرایط روحی خوبی ندارن و با توجه به اینکه هم مادرشون و هم شوهر مادرشون صبح تا شب سرکار هستند

  • سرور ثانی گفته:

   سلام با توجه به اینکه شما الان جدا شدید دادگاه به موضوع خیانت یا رابطه نامشروع رسیدگی نمی کند پس عملا موضوع شهادت بچه ها منتفی است.
   در خصوص حصانت باید رایتونو و توافق نامه طلاق رو ببینم. ولی اگر شرایط نگه داری بچه ها خوب نیست می تونید دادخواست حضانت بدهید
   در خصوص نفقه حتی اگر گفته باشن که لازم نیست پرداخت کنید باز هم طبق قانون شما موظف به پرداخت هستید

 7. فاطمه گفته:

  سلام من یک پسر ۱۰ ساله دارم ک از موقع تولد همه چیزش با من بوده و خودم بزرگش کردم وقتی حامله بودم شوهرم فوت کرد …‌و الان پسرم در سن ۱۰ سالگی است ک پدر بزرگش تا حالا هیچ نفقه ای و هزینه ای برای پسرم نداده است …و حالا چون خواستار نفقه پسرمم حق ملاقات گرفتند میخوام بدونم ملاقات ب چه صورتی هستش روزانه یا ساعتی ممنون میشم جواب بدید

  • سرور ثانی گفته:

   سلام. ملاقات طفل رو دادگاه با توجه به مصلحت طفل در نظر میگیرد. مثلا اینکه چقدر با پدر بزرگ و مادر بزگش ارتباط نزدیک داره. چقدر به شما وابسطه است . در هر مصلحت پسرتون برای دادگاه از هر چیزی مهم تره که اذیت نشه. ممنکه برای بین 8 الی 12 ساعت در هفته در نظر بگیرن

  • نسیم گفته:

   سلام من همسرم سه ماهه فوت شدن ومن ودتا بچه هام که پسر شش ساله ودختر چهار ساله ام خونه پدرم زندگی میکنم وحتی لباسهامون رو با خودمون نیاوردیم و لوازم ومدارک وجهیزیه مون روبهمون نمیدن حالا بعد چند وقت پدر شوهرم درخواست ملاقات کردن. ومن گفتم که بچهام امنیت اخلاقی وروحی روانی ندارن از طرف خانواده پدری روحیه بچهامو تخریب میکنن میگن مادرتون دوستتون نداره حالا رای صادر شده روز جمعه از ساعت 9تا 12توی کلانتری باید بچها رو تحویل بدم وتحویل بگیرم
   من رفتم اعتراض زدم که پدر شوهرم خونه مستقل نداره وبا وجود عدم امنیت بچهام عموها وعمه های بچها گفتن اگه بچه هارو ببینیم دیگه به مادرشون نمیدیم حالا اونا اعتراض زدن زمان ملاقات کمه وباید از چهار شنبه تا جمعه زمان ملاقات بدین. حالا من باید چیکار کنم پدر شوهرم مسن هست وتوانایی نگهداری از بچه رو نداره ومیترسم بچهامو ببرن دیگه نیارن چندین بار تهدید کردن حتی خواهر شوهرم جلوی قاضی گفت اگه بتونم ازت میگیرمشون پدر شوهرم مشکل اعصاب وروان داره من قید نکردم الان میتونم قید کنم که مشکل روانی داره

   • سرور ثانی گفته:

    سلام اگر پدر شوهرتون مشکل اعصاب و روان دارد حتما به دادگاه اعلام کنید و درخواست کنید ایشان را به پزشکی قانونی ارجاع دهند . اگر مشکل عصبی ایشان ثابت شود اجازه ملاقات نمی دهند.

 8. علی اهوازی گفته:

  سلام جالب بودمطالبی که خواندم نزدیک به مشکل من است من جدپدری هستم که ارفرزندمتوفی من پسری باقی مانده وبعدازدوندگی زیادتوانستم وقت ملاقات ومکان ملاقات راتعیین کنم،اکنون نوه ام ۲سال و۹ماه است وتقاضای تعدیل دادم که ازهفته ای۸ساعت بیشترشودولی قاضی دوروزمنفک رای دادوگفته به صلاح دیدمن بهتراست نوه شب پیش شما نباشد.
  چگونه میتوان ب رای قاضی اعتراض کردو۲روزمتناوب راگرفت؟ممنون ازراهنمایی شما
  ارادتمند،ع.اهوازی

  • احسان عابدین گفته:

   سلام رایی که دادگاه داده است مطابق با عرف و رویه است. عموما اطفال را برای شب به غیر از مادر و پدر به شخصی نمی سپارند. حتی در مواردی که طفل نوزاد است دیده شده که حتی برای شب ملاقات به پدر نداده اند. زیرا در این سند طفل نیاز به مراقب بیشتری از سوی مادر دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *