جرم قذف چیست ؟ قذف کننده چه مجازاتی دارد؟

جرم قذف

امروزه در جامعه شاهد این هستیم که افراد با توجه به عصبانی بودن در حین دعوا، نسبت به یکدیگر الفاظ زشتی را به کار می برند که ممکن است دارای عناوین مجرمانه متعدد گردد. مانند: (جرم قذف، افترا و توهین) و به تبع آن دارای مجازات های متفاوتی می باشند.

 

در این مقاله به بررسی عناوین ذکر شده و تفاوت آنها بایکدیگر خواهیم پرداخت.

 

با گروه وکلا آسا همراه باشید.

 

 

جرم قذف

 

قذف در لغت و در اصطلاح فقهی به چه معناست؟

قذف در لغت به معنای انداختن، گذاشتن و رها کردن است .

 در اصطلاح فقهی عبارت است از این که به مرد یا زنی نسبت زنا یا لواط زده شود هر چند مرده باشد، به طوری که نتوان آن را با بینه ثابت نمود.

 

 

چند اصطلاح مرتبط با قذف 

مقذوف : مقذوف فردی است که با او توهین شده است و در واقع مورد قذف قرار گرفته است.

فاذف : قاذف به شخصی گفته می شود ، که توهین و قذف ( نسبت دادن زنا و لواط به دیگری ) را انجام داده باشد.

حد : حد به معنای شلاق است . 

مجازات حدی : عملی است که در شرع برای آن مجازات تعیین شده است.

 

 

شرایط قذف در قانون چیست؟

1.طبق ماده 246 قانون مجازات اسلامی:

الف) قذف بايد روشن و بدون ابهام باشد. 

مثلا اگر فردی در لفافه صحبت کند و یا مشخص نباشد دقیقا چه کسی را دارد قذف می کند ، این قذف مجازات ندارد.

ب)نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد، گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

 

نکته: قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می شود.

 

2.هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب مي شود.

3.هرگاه قرينه اي در بين باشد كه مشخص گردد منظور قذف نبوده است، مجازات نمی شود.

4.هرگاه كسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط كرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب مي شود.

5.نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

6.کسي که چند نفر را به طور جداگانه قذف كند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت كنند، در برابر قذف هر يك، حد ( مجازات ) مستقلي بر او جاري مي شود.

7.کسي که چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از قذف شوندگان ميتواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حكم محکوميت، اجراي آن را مطالبه كند. چنانچه قذف شوندگان يك جا شكايت نمايند بيش از يك حد جاري نمي شود.

 

 

 

جرم قذف چیست ؟ قذف کننده چه مجازاتی دارد؟

مجازات قذف چیست؟

قذف از جمله جرایم حدی است و مجازات آن، هشتاد ضربه شلاق است.

مجازات قذف از جمله مجازات هایی است که قابل تبدیل به جزای نقدی نیست . و به اصطلاح عامیانه ، قابل خریدن نیست.

 

 

حد قذف در چه صورتی اجرا می شود؟

قذف شونده ( کسی که به او توهین شده است ) در هنگام قذف باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه:

بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.

به طور مثال ، اگر مرد یا زنی ، ظاهرا به نحوی رفتار کنند که گویا زنا کار و یا لواط کننده هستند ، نسبت دادن زنا و یا لواط به این فرد به منزله قذف نیست.

البته لازم به ذکر است ، این موضوع لازم است به اثبات و تایید قاضی رسیدگی کننده به پرونده برسد.

 

 

قذف از جرایم قابل گذشت است یا غیر قابل گذشت؟

قذف از جمله جرایم قابل گذشت است.

حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.

در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي شود.

 

 

در چه صورتی جرم قذف دارای مجازات تعزیری می باشد؟

الف) کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يك بار يا بيشتر قبل از اجراي حد،قذف نمايد فقط به يک حد محکوم مي شود، لکن اگر پس از اجراي حد،قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار مي شود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود و به حرف خود اصرار ورزد ، به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.

 

ب) پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي گردد.

 

ج) هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يك تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محكوم مي شود.

 

د)کسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به كار ببرد كه صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به كسي كه زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محكوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهین محکوم مي گردد.

 

ه) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

 

 

حد جرم قذف در چه صورتی به ارث می رسد؟

حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف (شاکی ) نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل مي گردد و هريك از ورثه مي تواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه كند، هر چند ديگران گذشت كرده باشند.

به این معنا که کسی که به او توهین شده است ( قذف نسبت داده شده) اگر فوت کند ،ورثه ی او به جز هسمرش ، می توانند از شخصی که قذف را انجام داده شکایت کنند . به شرطی که خود قذف شوند، رضایت نداده باشد.

 

 

ساقط شدن مجازات قذف

الف) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق و تایید نماید و بگوید بله درست است من این چنین که میگویی هستم.

ب) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.

پ) هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند.

ت) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند.

ث) هرگاه دونفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

 

 

به جرم قذف در کجا رسیدگی می شود؟

مرجع رسیدگی به جرم قذف معمولا دادسرا و دادگاه کیفری هر استان یا شهرستان می باشد و رسیدگی به این جرم در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نخواهد بود.

اگر شکایت شما به شورای حل اختلاف ارجاع شد ، لازم است بدانید این ارجاع صرفا از بابت صلح و سازش است و شواری حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرایم را ندارد.

 

 

تفاوت جرم قذف و افترا و توهین:

جرم توهین با جرم قذف و افترا تفاوت دارد.

جرم قذف زمانی محقق می شود که شخص به دیگری نسبت زنا و لواط دهد.

مثلا اگر شخص به دیگری بگوید زناکار یا اینکه بگوید تو با فلان کس رابطه زنا یا لواط داشته ای. ممکن است شخص با ارتکاب جرم قذف به نوعی مرتکب جرم توهین هم شده باشد.

مثلا وقتی شخص به دیگری می گوید زنا زاده، چون بااین لفظ به پدر و مادر او نسبت زنا زده است مرتکب جرم قذف شده و چون با این لفظ او را تحقیر و تخفیف کرده است مرتکب جرم توهین شده است.

جرم قذف نیز ممکن است به صورت حضوری یا غیرحضوری و کتبی یا شفاهی محقق گردد.
جرم افترا زمانی محقق می شود که شخصی به دیگری جرمی را نسبت می دهد. خواه به صورت لفظی یا عملی .مثلا وقتی شخص به دیگری جرم سرقت را نسبت می دهد یا اینکه مواد مخدر در وسایل یا منزل او قرار می هد تا او را مورد تهمت و اتهام قرار دهد در واقع مرتکب جرم افترا یا تهمت شده است.

یک عمل و رفتار می تواند هرسه مورد تهمت ، افترا و قذف باشد اما به دلیل اینکه عناصر تشکیل دهنده هریک با دیگری متفاوت است، قانونگذار آنها را از هم تفکیک کرده است.

فرق افترا و قذف یک نقطه باریک است.توهین و افترا از جرایم تعزیزی هستند اما قذف از جمله حدود شرعی است.

نسبت دادن اعمالی مانند زنا ، لواط و ..به دیگری به نوعی قذف تلقی می شود و رسیدگی و پیگیری آن با جرایم تعزیزی متفاوت است.

 

 

 

جهت اخذ وکیل و مشاوره با وکیل کیفری ما تماس بگیرید. 22350512 و 26766919

 

 

2 دیدگاه برای “جرم قذف چیست ؟ قذف کننده چه مجازاتی دارد؟

  1. آرش گفته:

    سلام من بدون گناه ودر سال ۱۳۹۹ طی ابلاغیه ای که شامل توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی بود دریافت کردم که هیچکدام از سرشماره های ارسالی از بنده نبود خلاصه قاضی در ۹ بهمن ۱۴۰۰ بنده را به قذف محکوم و با اینکه کرونا داشتم و جلسه قبلی ۲۴ آبان بود و من لایحه داده بودم قاضی وقعی ننهید و شماره تلفن من دست مادرم بود و مادرم حل ج از کشور که ۲۸ اردیبهشت ابلاغیه ای از اجرای احکام برایم من رسید و خانم دادیار قصد وساطت و آشنثتی داشت ولی از آنجا که بنده مقصر نبودم اعاده دادرسی کردم و دیوان عدم ضمیمه حکم قطعیت به تاریخ ۹ بهمن را برگشت داد حال نمیدانم چه کنم افرادی که با شاکی صحبت کردند گفته راضی به خوردن شلاق من نیست و اکر من پیگیری نکنم ایشان مجازات نمی‌شود درصورتی که باید رضایت کتبی بده

    • سپیده افراشته گفته:

      سلام لطفا بیشتر توضیح دهید اگر خط هایی که توهین از طریق آن ها انجام شده است به نام شما نبوده چگونه علیه شما شکایت مطرح کردند؟ اگر به نام شما بوده و دست فرد دیگری در هر صورت شما مسئول خواهید بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.