تکلیف حقوق و مستمری متوفی چه می شود؟

مستمری متوفی

معمولا بعد از فوت افرادی که سابقه ی بیمه ای دارند، موضوع دریافت حقوق و مستمری متوفی  مطرح می شود.

امروز می خواهیم بررسی نماییم که چه کسانی می توانند از این امکان استفاده کنند و شرایط آن چیست؟

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید.

 

مستمری چیست؟

مستمری در لغت به معنای مقرری، حقوق و ماهیانه است.

در واقع مستمری یکی از حمایت های بیمه تامین اجتماعی است که در موارد از کار افتادگی شخص بیمه شده، بازنشستگی او یا فوت وی پرداخت می شود. البته پس از فوت شخص بیمه شده، مستمری او به بازماندگان وی پرداخت می شود. این بازماندگان باید دارای شرایطی باشند که در بخش های بعدی خواهیم گفت.

 

 

بعد از مرگ پدر حقوقش به کی میرسد؟

پس از فوت فرد، افراد زیر می توانند از مستمری او استفاده کنند:

 • همسر دائمی متوفی. در ازدواج موقت زوجین نمی توانند از مستمری برخوردار شوند.
 • فرزندان متوفی.
 • پدرو مادر متوفی.

ممکن است این سوال برای شما ایجاد شود که آیا برادر و خواهر نیز می توانند از مستمری او استفاده کنند؟

در قانون حمایت خانواده از عبارت «وراث قانونی» استفاده شده است.

به این ترتیب اگر متوفی در طبقه ی اول وارثی نداشته باشد و ترکه ی او به طبقه دوم برسد، برادر و خواهر او به عنوان وارث طبقه ی دوم می توانند از مستمری او استفاده نمایند.

 

 

پیشنهاد می کنیم برای روشن شدن موضوع، مطلب ارث و ترکه را مطالعه نمایید.

 

 

شرایط بازماندگان مرد برای دریافت مستمری:

بازماندگان مرد برای دریافت مستمری متوفی چه شرایطی باید داشته باشند؟ با توجه به ماده 81 قانون تامین اجتماعی باید گفت:

 1. همسر دائم بیمه شده متوفی تا زمانی که ازدواج مجدد نکرده است. اگر مردی چند همسر دائم داشته باشد، مستمری به صورت مساوی بین آنها تقسیم می شود.
 2. فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از هیجده سال تمام باشد و یا فقط در حال تحصیل باشند و شغلی نداشته باشند یا به علت بیماری یا نقص‌ عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی توانایی کار کردن نداشته نباشند.
 3. پدر و مادر متوفی در صورتی که اولا” تحت تکفل متوفی بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر باشد و یا آن ‌که به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

 

 

شرایط بازماندگان زن برای دریافت مستمری:

با توجه به ماده 82 قانون تامین اجتماعی:

 1. شوهر مشروط بر اینکه تحت تکفل زن بوده و سن او بیشتر از شصت سال باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند.
 2. فرزندان در صورت داشتن شرایط زیر:
  ‌الف) پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول این ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.
  ب) سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا فقط در حال تحصیل باشند و شغلی نداشته باشند تا پایان تحصیل و یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق ‌گواهی کمیسیون پزشکی توانایی کار کردن نداشته باشند.
 3. پدر و مادر در صورتی که اولا” تحت تکفل متوفی بوده ثانیا” سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنج سال بیشتر باشد و یا آن که به ‌تشخیص کمیسیون پزشکی  از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند.

 

 

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان از حقوق متوفی چگونه است؟

میزان مستمری بازماندگان عبارت ست از 1/30 (یک سی ام) مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر اینکه این مبلغ از پنجاه درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از صد در صد آن بیشتر نباشد.

مزد یا حقوق متوسط نیز عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت گردیده، ظرف هفتصد و بیست روز قبل از فوت تقسیم بر روزهای کاری ضربدر عدد 30 است.

 

 

سهم مستمری هر یک از بازماندگان چقدر می باشد؟

سهم مستمری  هر یک از بازماندگان به شرح زیر است:

 1. میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل پنجاه درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که مرد دارای چند ‌همسر دائم باشد، مستمری به صورت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.
 2. میزان مستمری هر فرزند بیمه شده متوفی معادل بیست و پنج درصد مستمری استحقاقی بیمه شده است و در صورتی که پدر و مادر را از‌ دست داده باشد مستمری او دو برابر میزان مذکور خواهد بود.
 3. میزان مستمری هر یک از پدر و مادر بیمه شده متوفی معادل بیست درصد مستمری استحقاقی بیمه شده باشد.

منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری حین فوت او است. در مورد بیمه‌ شدگانی که در اثر حادثه یا بیماری‌ فوت شوند مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کار افتاده کلی حسب مورد برقرار می ‌شود.

نکته ی مهم این است که مجموع مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید. هر گاه مجموع مستمری از این میزان تجاوز کند، ‌سهم هر یک از مستمری ‌بگیران به نسبت کاهش داده می ‌شود و در این صورت اگر یکی از مستمری ‌بگیران فوت شود یا شرایط دریافت مستمری را از دست بدهد، سهم بقیه آنان با توجه به تقسیم‌ بندی مذکور در این ماده افزایش خواهد یافت. در هر حال بازماندگان بیمه شده از صد درصد مستمری‌ استفاده خواهند کرد.

 

 

مدارک لازم برای برقراری مستمری بازماندگان:

برای دریافت مستمری مدارک زیر را باید ارائه دهید:

 • گواهی فوت بیمه شده یا مستمری بگیر که از سازمان ثبت احوال صادر شده باشد.
 • اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متوفی و بازماندگان واجد شرایط
 • اصل و تصویر سند ازدواج همسر متوفی
 • قیم‌ نامه یا گواهی رشد
 • گواهی تحصیلی برای فرزندان پسر بالای 18 سال
 • صورتجلسه کمیسیون پزشکی در مورد از کار افتادگی فرزندان یا پدر و مادر و یا شوهر (در صورت لزوم)

 

 

جهت مشاوره با وکیل حقوقی با ما در ارتباط باشید.22350512