خسارت عدم حضور در محضر

زمانی که مالی بین دو فرد معامله می شود، یکی از مراحل این معامله حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی مالکیت است. سوالی این است که خسارت عدم حضور در محضر را چگونه می توان مطالبه کرد؟

در واقع یکی از تعهدات فروشنده حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی است. در مواردی ممکن است فروشنده از انجام این تعهد خودداری کند. خریدار چه می تواند بکند؟

 

با گروه وکلای آسا همراه باشید تا راهکارهای پیش روی خریدار را بدانید.

 

 

گواهی عدم حضور چیست؟

برای گرفتن خسارت عدم حضور در محضر ، لازم است ابتدا بدانیم گواهی عدم حضور چیست؟

در قولنامه ای که بین خریدار و فروشنده تنظیم می شود، معمولا طرفین تاریخ و دفترخانه ای را برای حضور هر دو طرف و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار تعیین می کنند. معمولا در همین زمان خریدار متعهد می شود که قسط نهایی خرید ملک را به فروشنده بپردازد. 

حال تصور کنید در تاریخ تعیین شده یکی از طرفین در دفترخانه حاضر نشود یا حاضر شود اما مدارک لازم برای انتقال سند را همراه نداشته باشد.

در این حالت طرف دیگر، یعنی کسی که در دفترخانه حاضر شده یا مدارک او تکمیل است از سردفتر اسناد رسمی تقاضا می کند که یک گواهی که به آن گواهی عدم حضور گفته می شود، صادر کند.

در این گواهی، سردفتر ضمن اشاره به مشخصات طرفین و زمان تعیین شده برای تنظیم سند، گواهی می کند که مثلا خریدار در زمان تعیین شده در محل دفترخانه حاضر شده و باقی مبلغ معامله را نیز به صورت نقد یا به صورت یک چک بانکی یا تضمین شده به رویت سردفتر رسانده، ولی فروشنده تا پایان ساعت اداری حاضر نشد و این گواهی حسب مفاد قولنامه فی ما بین و به درخواست خریدار صادر گردید.

 

مدارک مورد نیاز فروشنده برای انتقال سند 

فروشنده نیز در زمان تعیین شده برای تنظیم سند رسمی به نام خریدار باید به همراه مدارک زیر در دفتر خانه حاضر شود و اگر این مدارک را به همراه نداشته باشد خریدار می تواند تقاضای صدور گواهی عدم حضور نماید:

 1. مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی).
 2. اصل سند مالکیت.
 3. قولنامه (رسمی یا عادی) که به امضا هر دو طرف رسیده باشد.
 4. بنچاق.
 5. گواهی پایان کار.
 6. مفاصا حساب دارایی.
 7. مفاصا حساب عوارض نوسازی از شهرداری.
 8. استعلام ثبتی مبنی بر عدم بازداشت از اداره ثبت که توسط خود دفترخانه صورت می‎ گیرد.

 

 

 

کاربرد گواهی عدم حضور چیست؟

همان طور که قبلا هم اشاره کردیم یکی از تعهدات فروشنده حضور در دفتر اسناد رسمی در تاریخ تعیین شده، به همراه تمام مدارک است.

خریدار نیز وظیفه دارد در همان تاریخ به همراه مدارک خود و باقی مبلغ ملک در دفتر خانه حاضر شود.

معمولا در قرارداد برای این تعهد طرفین مبلغی به عنوان وجه التزام تعیین می شود. این وجه التزام در واقع همان خسارت عدم حضور در محضر است.

با توجه به آنچه گفتیم گواهی عدم حضور از این جهت کاربرد دارد که عدم انجام تعهد طرف مقابل را اثبات می کند. یعنی اگر فروشنده در دفتر خانه حاضر نشود یا بیاید ولی مدارک همراه نداشته باشد، خریدار با گواهی عدم حضور می تواند تخلف فروشنده را از تعهد خود ثابت کند و از این طریق وجه التزام تعیین شده در قرارداد را از او مطالبه کند. 

 

کاربرد دیگر گواهی عدم حضور در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی است که موضوع بحث ما نیست.

 

 

خسارت عدم حضور در محضر

خسارت عدم حضور در محضر:

معمولا در قولنامه برای تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی و تعهد خریدار به حضور و پرداخت الباقی مبلغ، وجه التزام تعیین می شود. 

این وجه التزام در واقع همان خسارت عدم حضور در دفتر اسناد رسمی است.

وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (دیرکرد) است که با توافق طرفین در قرارداد تعیین شده است.

زمانی که در قرارداد مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت دیرکرد تعیین می شود، قاضی نمی تواند به مبلغی کمتر یا بیشتر از آنچه در قرارداد تعیین شده رای دهد.

زمانی که هر یک از طرفین از تعهد خود سرپیچی می کند، طرف دیگر می تواند وجه التزام تعیین شده در قرارداد را مطالبه کند.

فایده ی تعیین وجه التزام در قرارداد این است که صرف  اثبات تخلف طرف از تعهد خود می توان آن را مطالبه کرد.

یعنی نیازی به اثبات این نکته نیست که از عدم انجام تعهد توسط طرف یا تاخیر او به ما زیانی هم وارد شده است.  

 

 

 

مطالبه خسارت عدم حضور چگونه است؟

مطابق قانون مدنی طرفین می توانند هر شرطی که خلاف قانون و شرع نباشد را در قرارداد های خود قید کنند. این شرط می تواند مطالبه خسارت باشد. 

زمانی که در قرارداد وجه التزام پیش بینی شده است، صرف عدم حضور طرف مقابل و گواهی عدم حضور برای طرح دعوای مطالبه ی خسارت (وجه التزام) از او کفایت می کند. برای این کار باید دادخواستی به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (طرف مقابل) تقدیم نمایید.

اگر مجموع مبلغ وجه التزامی که به شما تعلق می گیرد از 20 میلیون تومان کمتر باشد باید به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده دادخواست دهید.

این دعوا مالی محسوب می شود و اگر دادگاه به آن رسیدگی کند باید3  نیم درصد ارزش خواسته را به عنوان هزینه دادرسی بپردازید.

در صورتی که شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی باشد، 2 و نیم درصد ارزش خواسته به عنوان خزینه دادرسی دریافت می شود.

 

 

 

مدارک مورد نیاز:

 • شناسنامه یا کارت ملی
 • ثبت نام در سامانه ثنا
 • قرارداد یا همان قولنامه
 • گواهی عدم حضور

 

 

 

مطابق قانون مدنی طرفین می توانند هر شرطی که خلاف قانون و شرع نباشد را در قرارداد های خود قید کنند. این شرط می تواند مطالبه خسارت باشد. 

زمانی که در قرارداد وجه التزام پیش بینی شده است، صرف عدم حضور طرف مقابل و گواهی عدم حضور برای طرح دعوای مطالبه ی خسارت (وجه التزام) از او کفایت می کند. برای این کار باید دادخواستی به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده (طرف مقابل) تقدیم نمایید.

اگر مجموع مبلغ وجه التزامی که به شما تعلق می گیرد از 20 میلیون تومان کمتر باشد باید به شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده دادخواست دهید.

این دعوا مالی محسوب می شود و اگر دادگاه به آن رسیدگی کند باید3  نیم درصد ارزش خواسته را به عنوان هزینه دادرسی بپردازید.

در صورتی که شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی باشد، 2 و نیم درصد ارزش خواسته به عنوان خزینه دادرسی دریافت می شود.

مبلغ وجه التزام از روز صدور گواهی عدم حضور طرف در دفتر خانه محاسبه و به شما تعلق می گیرد. 

ممکن است این سوال به ذهن شما برسد که اگر قبل از تقدیم دادخواست مطالبه وجه التزام، طرف مقابل به نام شما سند بزند، آیا می توانید خسارت بگیرید؟

پاسخ مثبت است. در این صورت وجه التزام از تاریخ صدور گواهی عدم حضور تا زمان تنظیم سند رسمی به شما تعلق می گیرد.

 

 

 

خسارت تاخیر بدون گواهی عدم حضور:

مطالبه ی وجه التزام بدون گواهی عدم حضور هم امکان پذیر است. در این صورت عدم حضور طرف مقابل را باید با دلایل دیگر مانند شهادت شهود، اقرار خود او و … اثبات کنید. 

 

 

 

عدم حضور و فسخ معامله:

ممکن است در قرارداد پیش بینی شده باشد که در صورت عدم حضور هر یک از طرفین (چه خودش حاضر نشود، چه بیاید بدون مدارک) طرف دیگر حق فسخ معامله را دارد. در این صورت باز هم می توانید گواهی عدم حضور بگیرید.

 

 

 

جهت مشاوره با وکیل ملکی با ما تماس بگیرید.22350512

30 دیدگاه برای “خسارت عدم حضور در محضر

 1. خدادوست گفته:

  سلام
  فروشنده در تاریخ مقرر به محضر نیمد و من گواهی عدم حضور را گرفتم.سپس فروشنده با 11 روز تاخیر به محضر آمد و سند را بنام من زد.مبلغی را فروشنده از بابت تسویه برق و آب و تعمیرات که توافق شفاهی کردیم و دفتر املاک شاهد است می بایست به من پرداخت کند که متاسفانه قبول نمی کند؟
  آیا در حال حاضر که سند زده شده من می توانم از بابت 11 روز تأخیر شکایت کنم و خسارت بگیرم؟

 2. محمد شمس گفته:

  سلام برای خرید مغازه یکماه قبل مبایعه تنظیم و طبق قرارداد فروشنده از همان زمان مستاجر شدند اگر در روز مقرر برای سند زدن و گرفتن باقی وجه و پرداخت اجاره در محضر حاضر نشدن چه کنم؟

 3. مریم گفته:

  با سلام
  مبایعه نامه ایی انجام شده که به دلیل اینکه محضردار دوست فروشنده بود در موعد مقرر برای ثبت سند مراجعه کردم ولی عدم حضور فروشنده و ثبت حضور من را انجام نداد میخواهم برای دفتر اسنادرسمی شکایت کنم . آیا هروقت بخواهم میتوانم اقدام کنم یا سقف زمانی مشخصی دارد؟

 4. کریم گفته:

  سلام،اپارتماتی را به شخصی فروخته ام وهیچ کدام از طرفین گواهی عدم حضور از محضر ذکر شده در قولنامه نگرفته اند ،وبا یکسال تاخیر (یکسال تاخیر ناشی از تعطیلی کرونا نیز بوده)سند بنام خریدار گردیده و وجه سند نیز تسویه شده ،الان خریدار برای اخذ خسارت دادخواست داده ،ایا از نظر حقوقی حق با خریدار است ؟(تاخیر فروشنده بخاطر تعطیلی ادارات و اماده نشدن سند بوده)یعنی تاریخ اخذ سند حدود ۱۱ ماه پس از تاریخ دکر شده محضر بوده

  • sepide afrashteh گفته:

   با سلام در دادگاه در دفاعیات خود قید کنید که تاخیر در انجام تعهد به خاطر مشکلات‌ پیش آمده بوده است. در خصوص سایر زمان ها باید خسارت بپردازید چرا که میبایست در زمان مقرر سند تنظیم میکردید.

 5. شیرین گفته:

  با سلام
  خانه ای را فروخته ایم و خریدار اعلام کرده بدلیل اینکه پولش حاضر نیست، در زمان قید شده در قولنامه نمی تواند در محضر حاضر شود. در قولنامه شماره محضر ذکر شده ولی بنگاه مدارک را به محضر دیگری تحویل داده و مقدمات را آماده نموده است. حال برای اخذ گواهی عدم حضور، اگر به محضر نوشته شده در قولنامه مراجعه کنیم آیا عملی می باشد؟ یا لطفا راهنمایی کنید چه باید بکنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.